Công ty truyền thông, tiếp thị nội dung

KHÁCH HÀNG

Điện thoại: (+84 8) 3823 8364
eMail: info@canhcam.com.vn

156 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Xem vị trí

Ai cũng có thể tạo ra bộ nhận diện thương hiệu đẹp… Nhưng liệu có bao nhiêu thương hiệu được hoạch định bài bản để có thể nhận ra giữa các đối thủ trên tạp chí, ấn phẩm, trên trang web, internet, ứng dụng điện thoại thông minh, trên truyền hình hoặc trên kệ hàng… theo cách xuyên suốt và nhất quán.

Danh tiếng của một thương hiệu luôn đi kèm với một câu chuyện có sức hấp dẫn khó cưỡng.

Thương hiệu đồng nghĩa tên tuổi và kinh nghiệm cũng như sự tôn trọng của xã hội với công ty đó. Cánh Cam tin rằng thương hiệu và danh tiếng là tài sản giá trị nhất mà bạn đang sở hữu.

Hãy xem Cánh Cam phát huy tối đa giá trị danh tiếng của 800 thương hiệu bằng phương pháp thay đổi cách xã hội nghĩ và nói về thương hiệu của họ.

Xem các dự án đã hoàn thành

Danh sách khách hàng