Công ty truyền thông, tiếp thị nội dung

NĂNG LỰC

Điện thoại: (+84 8) 3823 8364
eMail: info@canhcam.com.vn

156 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Xem vị trí

Làm thương hiệu, danh tiếng của bạn trở nên lớn hơn và được xã hội tôn trọng!

 

— Không cạnh tranh bằng giá thành, Cánh Cam cạnh tranh bằng tầm nhìn. 

— Bằng cách tiếp cận sáng tạo được kết hợp công nghệ tiên phong và chất lượng quản lý tiêu chuẩn cao. Cánh Cam sẽ gieo sự tự tin vào thương hiệu để bạn thực sự tỏa sáng với mục tiêu tăng doanh thu, mức độ nhận biết.

— Sở hữu nền tảng vững chắc về hoạch định chiến lược, sự sáng tạo, công nghệ triển khai và mạng lưới truyền thông từ năm 2004. Đội ngũ nhân sự có năng lực là tài sản quý báu mà Cánh Cam đang sở hữu.

— Bạn muốn làm mới, thay đổi hình ảnh thương hiệu? Với kinh nghiệm phục vụ 800 khách hàng, Cánh Cam có thể triển khai ý tưởng, nội dung thương hiệu xuyên suốt, nhất quán trên tạp chí, ấn phẩm, trên internet, trang web, máy tính bảng hoặc các ứng dụng điện thoại thông minh, trên truyền hình hoặc trên kệ hàng…

Đó là những gì về Cánh Cam. Hãy xem thêm cách chúng tôi đã tăng doanh số, cách tiếp cận công việc và năng lực của đội ngũ nhân sự.

Danh sách khách hàng