Công ty truyền thông, tiếp thị nội dung

DICH VỤ KHÁC BIỆT

Điện thoại: (+84 8) 3823 8364
eMail: info@canhcam.com.vn

156 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Xem vị trí

Làm thương hiệu, danh tiếng của bạn trở nên lớn hơn và được xã hội tôn trọng!

 

Brand Strategy
Cùng bạn xác định tầm nhìn, mục tiêu thông qua một chiến lược tiên phong có khả năng đi xa, tạo được sức ép cạnh tranh và có được cảm tình của khách hàng

Naming
Bạn giới thiệu về mình với sự mạnh mẽ, tự tin bằng tên gọi, khẩu hiệu và sở hữu hệ thống tên thương hiệu hấp dẫn.

Communications
Tận dụng sức mạnh thương hiệu của bạn để sáng tạo con đường ngắn nhất tiếp cận và kết nối hiệu quả với khách hàng.

Content Creations
Sáng tạo, sản xuất ra nội dung thương hiệu gây bất ngờ, ấn tượng, thuyết phục mang đậm bản sắc của riêng bạn.

Brand Design
Tạo thiện cảm với sản phẩm thông qua bao bì đẹp, từ đó khách hàng sẽ thiên về cảm tính hơn là dùng lý trí khi chọn sản phẩm.

e-Commerce
Cam kết về doanh số thông qua giải pháp e-Commerce hoàn chỉnh với nội dung sinh động, thuyết phục được người mua. 

Brand Experience
Xác lập vị thế của bạn trên thị trường nhờ thể hiện thương hiệu một cách mạnh mẽ và xuyên suốt hơn trên mọi không gian.

Online Identity
Theo dõi, chuẩn bị phương án, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông trên các kênh trực tuyến cùng các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông.

Số liệu trong báo cáo tài chính các khách hàng hiện tại là minh chứng sinh động về năng lực của Cánh Cam. 

Danh sách khách hàng