Công ty truyền thông, tiếp thị nội dungSYM Mini Truck Tài 880

Sử dụng các hình ảnh sản phẩm xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối với cách thể hiện linh hoạt, không trùng lặp từ hình sản phẩm thật đến hình ghép sản phẩm thành biểu tượng có ý nghĩa để tiếp cận TVC Brief.

Phim quảng cáo được chia làm 03 đoạn chính tương ứng với 03 ý nghĩa khi tách ghép logo SYM nhấn mạnh những lợi ích mà sản phẩm đem lại. Điểm nhấn sáng tạo tại TVC này nằm ở 03 cụm từ có bắt đầu mỗi từ là chữ viết tắt của tên công ty SYM. Cụ thể, đó là Start Your Moving – giúp bạn khởi động, Save Your Margin – giúp bạn tích luỹ lợi nhuận, Satisfy Your Motive – đáp ứng những mong mỏi của bạn.

Bên cạnh đó, TVC còn thu hút người xem cảm giác hiện đại, nhanh chóng, tiện ích cao mà nó mang lại thông qua việc sử dụng logo SYM cho mỗi lần chuyển cảnh. Kết TVC là hình ảnh sản phẩm cùng thông điệp truyền thông then chốt rất ngắn gọn, xúc tích “Mini truck tài 880 đã xuất hiện tại Việt Nam”.